Τι είναι το ENDOTEST;

Το Endotest είναι μια εξέταση για την αξιολόγηση της υποδεκτικότητας του ενδομητρίου την ημέρα όπου πραγματοποιείται η εμβρυομεταφορά. Λαμβάνεται μια βιοψία ενδομητρίου με Pipelle περίπουτ ην [...]

Ενδομητρίωση

Η ενδομητρίωση είναι μία αυτοάνοση νόσος που δημιουργεί ο ίδιος ο οργανισμός και που πλήττει εκατοντάδες χιλιάδων νέων γυναικών.Συνήθως ανευρίσκεται σε τυχαίο έλεγχο (υπερηχογραφικό, [...]

Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα Oνομάζεται η αδυναμία ενός ζευγαριού για γονιμοποίηση μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους κατά την διάρκεια του οποίου το ζευγάρι είχε φυσιολογικές και ελεύθερες σεξουαλικές [...]