Η μη επιτυχής έκβαση μιας εξωσωματικής για κάποια ζευγάρια ισοδυναμεί με θλίψη που προέρχεται από απώλεια αγαπημένου προσώπου. Θα πρέπει να έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας ότι κάνουμε μία προσπάθεια και όσο καλύτερα την κάνουμε τόσο υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας θα έχουμε. Στο μυαλό μας, πρέπει να έχουμε την ιδέα ότι προσπαθήσαμε.

Recent Posts