Η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Σπερματέγχυση, Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Φυσικός Κύκλος, Δωρεά Γενετικού Υλικού) είναι μία προσπάθεια που κάνουμε για να αυξήσουμε τα πολύ χαμηλά ποσοστά που έχει το ζευγάρι. Επομένως, όσο πιο πολύ αυξήσουμε τα ποσοστά, τόσο πιο κοντά φτάνουμε στον στόχο μας, αρκεί να κατανοήσει το ζευγάρι ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία.

Recent Posts