Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και την πολυετή εμπειρία μας, έχει νόημα η κρυοσυντήρηση ωαρίων για τη γυναίκα μέχρι την ηλικία των 38 ετών. Μετά το πέρας αυτής της ηλικίας, η ποιότητα των ωαρίων αλλοιώνεται σημαντικά.

Recent Posts