Σύμφωνα με την Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, απαγορεύεται ρητώς η επιλογή φύλου του μωρού (sex selection), παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις φυλοσύνθετου χαρακτήρα ή κληρονομικής χρωμωσωμικής ανωμαλίας.

Recent Posts