Είναι λάθος να σκέφτεται η γυναίκα ότι ευθύνεται αυτή ή ότι έχει κάνει κάτι λάθος, καθώς η υπογονιμότητα είναι η μοναδική οντότητα στην Ιατρική που έχει να κάνει με 2 άτομα. Έτσι, λοιπόν, δεν πρέπει να λέμε ότι ευθύνεται η γυναίκα ή ότι ευθύνεται ο άνδρας, αλλά πρέπει να βρούμε τη γενεσιουργό αιτία για να επιλύσουμε το πρόβλημα.

Recent Posts