Πρόκειται για μια εξέταση ρουτίνας, η οποία, εάν γίνει με τη σωστή τήρηση των κανόνων, δεν είναι επώδυνη.

Recent Posts