Ο προεμφυτευτικός έλεγχος και η προεμφυτευτική διάγνωση έχουν να κάνουν με τον έλεγχο κυττάρων του εμβρύου, το οποίο κόβεται με τη βοήθεια του lazer ώστε να διερευνήσουμε με αυτόν τον τρόπο είτε κάποιο πρόβλημα στο οποίο είναι φορείς οι γονείς είτε κάνοντας έναν έλεγχο στα 46 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Με τις γνώσεις και τις δυνατότητες που έχουμε μέχρι σήμερα, είναι αδύνατο να διερευνήσουμε όλων των ειδών τα προβλήματα.

Recent Posts