Υπάρχει η δυνατότητα της αναρρόφησης από την επιδιδυμίδα απευθείας σπερματοζωαρίων και επί αρνητικού αποτελέσματος, λήψη ιστοτεμαχίου από τους όρχεις.

Recent Posts