Πλέον στις μέρες μας, με τη γνώση ετών που έχουμε, με την εξέλιξη των υπερήχων αλλά και με την εξέλιξη των φαρμακευτικών σκευασμάτων, η διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά και σχεδόν όλες οι γυναίκες, συμμορφώνονται και ανταποκρίνονται άριστα στη διαδικασία.

Recent Posts