Η σπερματογένεση (η παραγωγή καινούργιων σπερματοζωαρίων) πραγματοποιείται περίπου κάθε 73 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι στο πέρασμα των χρόνων, μπορεί κάποιος παθογόνος παράγοντας (πχ λοίμωξη, τραυματισμός, ζαχαρώδης διαβήτης, χειρουργείο και γενικευμένα νοσήματα) να επηρεάσει την παραγωγή και την ποιότητα των σπερματοζωαρίων.

Recent Posts