ΙΑΚΕΝΤΡΟ

Ανδρική Υπογονιμότητα

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αιτίες:  

•Ορμονολογικός παράγοντας (υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός)

•Φαρμακευτικές ουσίες (πχ στερεδοειδή)

•Καρκίνος όρχεων

•Ασθένειες όπως ΧΧΧ, κυστική ίνωση

•Γενετικά σύνδρομα (πχ Klinefelter)

•Κιρσοκήλες, κρυψορχία

•Προβλήματα του προστάτη ή των σπερματικών πόρων

Εξετάσεις για τον άνδρα:

•Σπερμοδιάγραμμα

•Ορμονικός έλεχγος: FSH, LH, Testo, TSH

•Καρυότυπος

•Υπέρηχος οσχέου

•Έλεγχος για κυστική ίνωση

•Διερεύνηση για κατακερματισμό του DNA του σπέρματος

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η πατρική επίδραση είναι υπεύθυνη για επαναλαμβανόμενες αποτυχίες προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης. Και με τον όρο πατρική επίδραση, δεν εννοούμε μόνο τις παραμέτρους που μελετώνται σε μια τυπική ανάλυση σπέρματος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ποιότητα του σπέρματος εξαρτάται και από τον κατακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων.  Πιο συγκεκριμένα, έχει δειχθεί ότι περίπου το 10% – 20% των σπερματοζωαρίων μετά την εκσπερμάτωση εμφανίζουν κατακερματισμένο DNA και μάλιστα ότι ο κατακερματισμός είναι πιο συχνός σε ολιγοσπερμικά δείγματα. Όταν αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο, τότε το δείγμα μπορεί να οφείλεται για την μη ανάπτυξη των εμβρύων πέρα της 3ης μέρας, τη μη επίτευξη εγκυμοσύνης ή και την αποβολή του εμβρύου. Να σημειωθεί βέβαια, ότι ο κατακερματισμός παρατηρείται μεν πιο συχνά σε ολιγοσπερμικά δείγματα, αλλά δεν είναι απόλυτο και επίσης  δεν σχετίζεται με την κινητικότητα ή τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων. Έτσι, άντρες με φυσιολογικές τιμές στην ανάλυση σπέρματος, μπορεί να έχουν υψηλό ποσοστό κατάτμησης  DNA και αντίστοιχα άντρες με χαμηλές τιμές στην ανάλυση σπέρματος, μπορεί να έχουν φυσιολογικό ποσοστό κατάτμησης DNA.

•F.I.S.H (υβριδισμός σπέρματος) 

Οι ανδρολογικοί παράγοντες εμπλέκονται σε ποσοστό μέχρι 50% των ζευγαριών που αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται για υπογονιμότητα με προηγμένες τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι γενετικές ανωμαλίες, συμπεριλαμβανομένης της ανευπλοειδίας του γενετικού υλικού των σπερματοζωαρίων σε ένα δείγμα σπέρματος, καθώς και οι δομικές εκτροπές, αποτελούν από τις κύριες αιτίες της υπογονιμότητας.

Η ανάλυση FISH σπέρματος είναι ένα ευρέως γνωστό εργαλείο διαλογής για την παροχή συμβουλών σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν υπογονιμότητα που οφείλεται στον ανδρικό παράγοντα, όπως επίσης και σε ανεξήγητη υπογονιμότητα και ειδικά σε περιπτώσεις προηγούμενων επαναλαμβανόμενων αποτυχιών έγχυσης σπερματοζωαρίων/ICSI ή επαναλαμβανόμενων απωλειών εγκυμοσύνης. Με την χρήση πολύ εξειδικευμένων ανιχνευτών γίνεται η ανίχνευση τυχών χρωμοσωμικών λαθών στο γενετικό υλικό των σπερματοζωαρίων.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σε προηγούμενη σχέση, η κοπέλα μου είχε μείνει έγκυος / έχω παιδί από προηγούμενο γάμο. Γιατί να μπω σε διαδικασία διερεύνησης υπογονιμότητας;

Η σπερματογένεση (η παραγωγή καινούργιων σπερματοζωαρίων) πραγματοποιείται περίπου κάθε 73 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι στο πέρασμα των χρόνων, μπορεί κάποιος παθογόνος παράγοντας (πχ λοίμωξη, τραυματισμός, ζαχαρώδης διαβήτης, χειρουργείο και γενικευμένα νοσήματα) να επηρεάσει την παραγωγή και την ποιότητα των σπερματοζωαρίων.

Στο σπερμοδιάγραμμά μου δεν βρέθηκε ούτε ένα σπερματοζωάριο, πώς μπορώ να προχωρήσω για να αποκτήσω παιδί;

Υπάρχει η δυνατότητα της αναρρόφησης από την επιδιδυμίδα απευθείας σπερματοζωαρίων και επί αρνητικού αποτελέσματος, λήψη ιστοτεμαχίου από τους όρχεις.