ΙΑΚΕΝΤΡΟ

Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

ΑΡΧΙΚΗ / / Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας: Με τον όρο αυτό εννοούμε την προσπάθεια που κάνουμε με φαρμακευτική αγωγή για να αυξήσουμε τον αριθμό των ώριμων ωαρίων που θα απελευθερωθούν στον ΧΧΧ κύκλο με σκοπό την αύξηση των ποσοστών γονιμοποίησης.

Η πρόκληση μπορεί να γίνει με φάρμακα όπως το ΧΧΧ (κιτρική κλομιφαίνη), Femara (εκλεκτικός αναστολέας αρωματάσης) και τέλος μικρές δόσεις γοναδοτροφινών.

Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας κάνουμε για τους εξής λόγους: 

⁃Σε γυναίκες με ανωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους (πχ πολυκιστικές ωοθήκες, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών)

⁃Σε γυναίκες που δεν επιθυμούν μεγάλη δόση ορμονών

⁃Σε γυναίκες άνω των 35 ετών

⁃Σε γυναίκες με ιατρική αντένδειξη (πχ καρκίνος μαστού)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η καλύτερη μεθοδολογία για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητάς μου;

Δεν υπάρχει “καλύτερη” ή “χειρότερη” μεθοδολογία, υπάρχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος. Αν θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, βραχύ ή μακρύ πρωτόκολλο, αν έχει νόημα ο φυσικός κύκλος (εξωσωματική χωρίς φάρμακα) ή εάν πρέπει να συζητηθεί η δωρεά γενετικού υλικού.

Τώρα που θα κάνω εξωσωματική, θα αποκτήσω οπωσδήποτε παιδί, σωστά;

Η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Σπερματέγχυση, Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Φυσικός Κύκλος, Δωρεά Γενετικού Υλικού) είναι μία προσπάθεια που κάνουμε για να αυξήσουμε τα πολύ χαμηλά ποσοστά που έχει το ζευγάρι. Επομένως, όσο πιο πολύ αυξήσουμε τα ποσοστά, τόσο πιο κοντά φτάνουμε στον στόχο μας, αρκεί να κατανοήσει το ζευγάρι ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία.