ΙΑΚΕΝΤΡΟ

Μικρογονιμοποίηση

ΑΡΧΙΚΗ / / Μικρογονιμοποίηση

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μικρογονιμοποίηση: Η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης ICSI χρησιμοποιείται στο εργαστήριο για την αύξηση του ποσοστού επιτυχημένης γονιμοποίησης όταν μία ή και όλες οι παράμετροι ενός δείγματος σπέρματος είναι χαμηλότερες από τις φυσιολογικές τιμές. 

Η διαδικασία της μικρογονιμοποίησης ICSI γίνεται με την βοήθεια μικροσκοπίου υψηλής ανάλυσης ώστε να γίνει επιλογή των φυσιολογικών σπερματοζωαρίων και μόνο ένα σπερματοζωάριο να τοποθετηθεί στο κυτταρόπλασμα κάθε ωαρίου μέσω μίας ειδικής μικροπιπέτας που διαπερνά την διάφανη ζώνη του ωαρίου. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η καλύτερη μεθοδολογία για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητάς μου;

Δεν υπάρχει “καλύτερη” ή “χειρότερη” μεθοδολογία, υπάρχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος. Αν θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, βραχύ ή μακρύ πρωτόκολλο, αν έχει νόημα ο φυσικός κύκλος (εξωσωματική χωρίς φάρμακα) ή εάν πρέπει να συζητηθεί η δωρεά γενετικού υλικού.

Τώρα που θα κάνω εξωσωματική, θα αποκτήσω οπωσδήποτε παιδί, σωστά;

Η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Σπερματέγχυση, Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Φυσικός Κύκλος, Δωρεά Γενετικού Υλικού) είναι μία προσπάθεια που κάνουμε για να αυξήσουμε τα πολύ χαμηλά ποσοστά που έχει το ζευγάρι. Επομένως, όσο πιο πολύ αυξήσουμε τα ποσοστά, τόσο πιο κοντά φτάνουμε στον στόχο μας, αρκεί να κατανοήσει το ζευγάρι ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία.