ΙΑΚΕΝΤΡΟ

Κατάψυξη Εμβρύων

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στο εργαστήριο μας χρησιμοποιείται μια ανεπτυγμένη μέθοδος κρυοσυντήρησης, η υαλοποιήση εμβρύων για την οποία σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης καθώς και γέννησης υγειών παιδιών. Από επιστημονικής άποψης, τα έμβρυα τοποθετούνται σε διάλυμα κρυοπροστατευτικών, ψύχονται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φυλάσσονται για κάποιο διάστημα και κάποια στιγμή αποψύχονται επανερχόμενα στην αρχική τους φυσιολογική λειτουργία. 

⁃Η κρυοσυντήρηση εμβρύου περιλαμβάνει την κατάψυξη και αποθήκευση των εμβρύων για χρήση σε μελλοντικές θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

⁃Η κρυοσυντήρηση εμβρύου είναι επίσης χρήσιμη για τη διατήρηση της γονιμότητας εάν ένας άνδρας ή μία γυναίκα πρόκειται να υποβληθεί σε ιατρική θεραπεία που μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγική τους ικανότητα.

Η κρυοσυντήρηση και απόψυξη των εμβρύων δεν βλάπτει τα παιδιά που προκύπτουν από την εξωσωματική γονιμοποίηση. Επίσης, το χρονικό διάστημα που αποθηκεύονται τα έμβρυα δεν επηρεάζουν τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Επιπλέον, η διαδικασία διέγερσης από μεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων είναι πιο ήπια, με ορμονικά επίπεδα που προσεγγίζουν τα φυσιολογικά, τα οποία μπορεί επίσης να βελτιώσουν τα ποσοστά εγκυμοσύνης. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είμαι 42 ετών στα 43 και επειδή δεν έχω κάποιο σύντροφο, θα ήθελα να κρυοσυντηρήσω ωάρια.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και την πολυετή εμπειρία μας, έχει νόημα η κρυοσυντήρηση ωαρίων για τη γυναίκα μέχρι την ηλικία των 38 ετών. Μετά το πέρας αυτής της ηλικίας, η ποιότητα των ωαρίων αλλοιώνεται σημαντικά.

Μέχρι ποια ηλικία μπορώ να χρησιμοποιήσω τα κρυοσυντηρημένα μου ωάρια;

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, μέχρι την ηλικία των 50 ετών.